diều cho tàu buồm

  • Buồm cho tàu vận tải Buồm cho tàu vận tải
    Vận chuyển hàng trên tàu vận tải biển được coi là có chi phí hợp lý. Tuy nhiên, với khoảng 45.000 chiếc tàu vận tải trên toàn thế giới sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch cấp thấp, lượng ô nhiễm do chúng thải ra tương đương hàng triệu chiếc xe hơi.
  • Những điều cần biết về cấy ghép thận Những điều cần biết về cấy ghép thận
    Sau khi ghép tạng nói chung và ghép thận nói riêng, cơ thể sẽ có phản ứng thải bỏ mô ghép. Do đó, người bệnh sau khi được ghép tạng thường phải dùng thuốc chống thải ghép.