diamioazobenzene hydrochloride

  • Những bí quyết tránh xa món gà tẩm bột sắt Những bí quyết tránh xa món gà tẩm bột sắt
    Bột sắt là hóa chất không được phép cho vào thực phẩm nhưng nhiều người kinh doanh thiếu hiểu biết hoặc vì lợi nhuận vẫn cho chất độc hại này vào bún cua, chim cút rán, gà làm sẵn để hấp dẫn người mua.