diamond weevil

  • Phát hiện loài “mọt kim cương” siêu lấp lánh Phát hiện loài “mọt kim cương” siêu lấp lánh
    Bộ cánh của loài bọ cánh cứng mới “khảm” đầy “kim cương” tỏa thứ màu lấp lánh lạ thường, giống như hàng trăm viên kim cương nhỏ được gắn vào những hốc nhỏ, xếp thành hàng thẳng gọn gàng trên hai cánh.