evolutive labs

  • Miếng dán màn hình "siêu bảo vệ" Miếng dán màn hình "siêu bảo vệ"
    Được gọi là Rhino Shield, miếng bảo vệ màn hình làm từ nhựa polymer và có thể chịu được gấp 5 lần lực chấn động so với Gorilla Glass, kính hiện bảo vệ màn hình iPhone.