festival

  • 7 công trình tôn giáo đẹp nhất thế giới 7 công trình tôn giáo đẹp nhất thế giới
    Năm 2015, có 338 công trình lọt vào vòng trong, trong đó có 7 công trình tôn giáo được vinh danh. Trong đó, Ngôi chùa - một sản phẩm của nhóm thiết kế A21 Studio đến từ Việt Nam đã lọt vào danh sách này.