gà ai cập

  • Nuôi thử nghiệm gà Ai Cập Nuôi thử nghiệm gà Ai Cập
    Trạm thực nghiệm vật nuôi Diêu Trì (Trung tâm khoa học kỹ thuật vật nuôi Bình Định) đang nuôi thử nghiệm 500 con gà Ai Cập, được Viện chăn nuôi quốc gia nhập về Việt Nam năm 2003, nuôi tại Trại gia cầm Thụy Phương (Hà Nội) và cho sinh sản. Bình Định là tỉnh đầu tiên của Trung bộ đe
  • Ai Cập phát hiện mỏ vàng mới trị giá 1 tỉ USD Ai Cập phát hiện mỏ vàng mới trị giá 1 tỉ USD
    Ai Cập phát hiện một mỏ vàng mới ở vùng sa mạc phía đông, có giá trị tới hơn 1 tỉ USD.