gươm gladius

  • Bắt được "hậu duệ" của Rùa Hồ Gươm? Bắt được "hậu duệ" của Rùa Hồ Gươm?
    Sự tồn tại của một cá thể rùa nặng khoảng 20kg và cá thể rùa khổng lồ trong hồ chưa bắt được khiến nhiều người phỏng đoán có thể đang tồn tại một "gia đình rùa" ở Hồ Gươm.