gạch không nung

  • Gạch không nung sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp Gạch không nung sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp
    Tiến sỹ Vũ Duy Thoại, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư VJO huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vừa nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ sản xuất gạch không nung từ phế phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường.
  • Chế tạo gạch không nung từ giấy Chế tạo gạch không nung từ giấy
    Sau 7 tháng nghiên cứu, Nguyễn Cao Hoàng Sang (ngành xây dựng ĐH Kiến trúc TP HCM) chế tạo thành công gạch không nung làm từ giấy phế thải.
  • Sản xuất gạch không nung polymer hóa từ phế thải Sản xuất gạch không nung polymer hóa từ phế thải
    Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020, nhằm tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu từ đất xấu, tro bụi, cát, phế thải rắn sạch của các ngành công nghiệp khai khoáng và xây dựng.