gel ngăn cháy rừng

  • Chế tạo thành công gel có thể ngăn chặn cháy rừng Chế tạo thành công gel có thể ngăn chặn cháy rừng
    Thông thường, chỉ khi các vụ cháy rừng đã lan rộng thì lính cứu hỏa mới có mặt để dập lửa hoặc tạo vành đai nhằm giảm thiểu thiệt hại. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã tìm cách ngăn chặn quá trình đó trước khi nó bắt đầu.