genetic chimerism

  • Công ty nhân bản mèo đóng cửa Công ty nhân bản mèo đóng cửa
    Công ty công nghệ sinh học Genetic Savings & Clone tại Mỹ, nơi chuyên bán những con vật nuôi nhân bản, đã gửi thư đến khách hàng tháng trước, thông báo rằng họ sẽ đóng cửa vào
  • Xăm mình giúp vắcxin thẩm thấu vào da Xăm mình giúp vắcxin thẩm thấu vào da
    Các nhà khoa học người Đức cho biết việc xăm mình có thể là phương pháp tốt nhất vận chuyển thế hệ mới vắcxin DNA thực nghiệm hơn là việc tiêm chích theo tiêu chuẩn vào cơ. Họ đã công bố trực tuyến kết quả nghiên cứu ở vết xăm trên chuột trên tờ Genetic Vaccines and Th