giáo dục trẻ em

  • Phát hiện mới về tính chất của quá trình học tập Phát hiện mới về tính chất của quá trình học tập
    Giáo dục rất có thể sẽ sớm bước vào một mốc chuyển đổi khi những phát hiện mới đây trong khoa học thần kinh, tâm lý học, và ứng dụng máy móc vào học tập đang cùng nhau tạo ra nền tảng cho phương thức học tập mới.
  • Ít đồ chơi, trẻ dễ tập trung hơn? Ít đồ chơi, trẻ dễ tập trung hơn?
    Một nghiên cứu khoa học mới đăng tải trên tạp chí chuyên ngành Mỹ cho thấy khi chơi với số lượng đồ chơi ít hơn, khả năng tập trung và sáng tạo của trẻ cũng được nâng lên.
  • Giáo dục bắt đầu từ... Giáo dục bắt đầu từ...
    Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...