giải 3 khối rubik cùng lúc

  • Giải 3 khối rubik bằng cả tay và chân Giải 3 khối rubik bằng cả tay và chân
    Quế Kiên Vũ (13 tuổi), người Trung Quốc, đã lập kỷ lục Guinness về tốc độ giải 3 khối rubik cùng lúc với 2 khối ở 2 tay và khối còn lại bằng 2 bàn chân.