giải cứu apollo 13

  • Những người hùng thầm lặng trong thảm họa Apollo 13 Những người hùng thầm lặng trong thảm họa Apollo 13
    Hai ngày sau khi khởi hành chuyến thám hiểm tới mặt trăng, thảm họa xảy ra với Apollo 13. Một bộ phim mới khai thác chủ đề này và phi hành gia Jim Lovell kể lại những nỗ lực đáng kinh ngạc để mang phi hành đoàn trở về.