giải thưởng

  • 10 phát minh thay đổi thế giới 2008 10 phát minh thay đổi thế giới 2008
    Breakthrough Awards (Giải thưởng Đột phá) do tạp chí tên tuổi Popular Mechanics của Mỹ bình chọn hàng năm. Sau đây là 10 phát minh thay đổi thế giới 2008