giải thưởng sáng tạo

  • Công bố giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ VN Công bố giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ VN
    Các công trình xuất sắc thuộc 6 lĩnh vực gồm cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới giành được giải sáng tạo khoa học công nghệ.
  • Hà Nội phát động giải thưởng Sáng tạo KHCN 2011 Hà Nội phát động giải thưởng Sáng tạo KHCN 2011
    Chiều 5/5, tại lễ tổng kết Giải thưởng sáng tạo KHCN năm 2010, GS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội cho biết, 5 trong 6 đề tài của Hà Nội gửi tham dự giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2010 đã đoạt giải thưởng.