giảm tai nạn giao thông

  • Ước mơ về một con đường mặt trời Ước mơ về một con đường mặt trời
    Một cặp vợ chồng người Mỹ ở bang Idaho đang tìm cách tạo ra những con đường thông minh không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân mà còn đáp ứng nhiều mục tiêu khác như giảm tai nạn giao thông, tiết kiệm nhiên liệu hoá thạch.
  • Ứng dụng điện thoại mới giảm tai nạn giao thông Ứng dụng điện thoại mới giảm tai nạn giao thông
    Hãng Sprint đã công bố một ứng dụng điện thoại thông minh mới ngăn chặn người dùng gửi tin nhắn văn bản và thực hiện hoặc nhận cuộc gọi điện thoại để tránh khỏi bị phân tâm trong khi lái xe.