giấc ngủ rem

  • Làm thế nào để kiểm soát giấc mơ của bạn? Làm thế nào để kiểm soát giấc mơ của bạn?
    Giấc ngủ chiếm đến 1/3 thời gian trong cuộc sống mỗi người. Có những người có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng có những người rất khó đi vào giấc ngủ, họ thường nằm mơ khi ngủ.
  • Nguyên nhân con người phải ngủ Nguyên nhân con người phải ngủ
    Con người cần ngủ bởi đó là điều kiện cần thiết để duy trì mức độ hoạt động bình thường của các chức năng nhận thức như phát biểu, ghi nhớ, tư duy sáng tạo và linh hoạt.