giấy vệ sinh đắt nhất

  • Lịch sử thú vị của giấy vệ sinh Lịch sử thú vị của giấy vệ sinh
    “Nhà tắm” của con người trong quá khứ thường phụ thuộc vào địa vị xã hội cũng như nơi ở của họ. Những người giàu có thường sử dụng vải len hoặc vải mềm dễ giặt, thay cho giấy vệ sinh.