hà sụ

  • Viễn cảnh diệt vong của trái đất Viễn cảnh diệt vong của trái đất
    Không ai có thể dự đoán chính xác được tương lai, huống chi là thời điểm diệt vong của trái đất. Trong những giả thuyết tận diệt được suy luận một cách logic dưới con mắt của giới thiên văn và vật lý học, có ít nhất 2 giả thuyết tạm chấp nhận được về cái kết thương tâm của địa cầu.
  • Ngôi sao lớn nhất Dải Ngân hà đang hình thành Ngôi sao lớn nhất Dải Ngân hà đang hình thành
    Giới thiên văn học đang háo hức quan sát sự tượng hình của ngôi sao lớn nhất từng được biết đến trong dải Ngân hà, nhờ vào kính viễn vọng hiện đại tại Chile.