hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời

  • Phát hiện 4 hành tinh ngoại vi đầu tiên trong năm 2012 Phát hiện 4 hành tinh ngoại vi đầu tiên trong năm 2012
    Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện về các hành tinh ngoại vi không bắt nguồn từ kính thiên văn vũ trụ Kepler của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hay bất kỳ kính thiên văn vũ trụ nào khác, mà nó bắt nguồn từ một hệ thống kính thiên văn quan sát từ mặt đất đặt bởi Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithson (Mỹ).