hành tinh x

  • Hành tinh X bí ẩn đang tàn phá hệ Mặt trời Hành tinh X bí ẩn đang tàn phá hệ Mặt trời
    Các nhà thiên văn từ Tây Ban Nha và Anh cáo buộc hành tinh X đang phá hủy hệ Mặt trời. Điều đó có nghĩa là một số thiên thể lớn do kết quả lực hút của nó rời khỏi hệ Mặt trời.