hình dạng của bông tuyết

  • Diệu kỳ những bông tuyết đẹp mê hồn Diệu kỳ những bông tuyết đẹp mê hồn
    Đến nay, các nhà khoa học đã tìm ra được khoảng 108 loại bông tuyết: loại có nhánh như gai hoặc loại trơn trượt, loại lý tưởng cho môn trượt ván hoặc loại rất dễ tan chảy...
  • Vòng đời của một bông tuyết Vòng đời của một bông tuyết
    Vòng đời của một bông tuyết hết sức kỳ thú. Ban đầu, một bông tuyết sẽ có hình dạng lục giác phẳng, đường kính chỉ 0,1 milimet.