hình vẽ khổng lồ bí ẩn

  • Những hình vẽ khổng lồ thần bí tại Peru Những hình vẽ khổng lồ thần bí tại Peru
    Hơn 1.000 tác phẩm hội họa khổng lồ hằn sâu trên những vùng đất khô cằn phủ đầy cát ở phía nam Peru là sản phẩm của một nền văn minh đã diệt vong cách đây chừng 1.500 năm.