hạt higgs

  • 99% khả năng "hạt của Chúa" lộ diện 99% khả năng "hạt của Chúa" lộ diện
    Ngày 3/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) thông báo các nhà vật lý của họ đã tìm ra một loại hạt có những tính chất vật lý giống hạt Higgs. Khối lượng của loại hạt mới với khối lượng lớn hơn 126 lần so với hạt proton trong nguyên tử.