hải quân thái lan

  • Mũ lặn công nghệ cao của hải quân Mỹ Mũ lặn công nghệ cao của hải quân Mỹ
    Hải quân Mỹ đang phát triển một loại mũ bảo hiểm công nghệ cao dành cho hoạt động lặn không cần bình dưỡng khí. Thiết bị có khả năng cung cấp cho người lặn tầm nhìn dưới nước tốt hơn rất nhiều so với các loại mũ thông thường.
  • Hoạn quan đẹp trai bị đồn có con riêng với Từ Hy Thái hậu Hoạn quan đẹp trai bị đồn có con riêng với Từ Hy Thái hậu
    Cuối thời phong kiến Trung Quốc, nhà Thanh rơi vào vòng xoáy bất ổn, Từ Hy Thái hậu ngày đêm vui đùa cùng hoạn quan, bỏ bê triều chính, gián tiếp khiến cho người phương Tây can thiệp.