hấp thụ dưỡng chất qua da

  • Phát hiện loài cá ăn qua da Phát hiện loài cá ăn qua da
    Loài cá mút đá myxin ở Thái Bình Dương có thể hấp thụ thức ăn qua da, mang và dạ dày, các nhà khoa học quốc tế khẳng định.