hắt xì hơi

  • Điều gì xảy ra khi con người nhịn hắt hơi? Điều gì xảy ra khi con người nhịn hắt hơi?
    Không phải lúc nào chúng ta cũng tự cho phép bản thân hắt hơi một cách tự nhiên, nhất là khi đang hẹn hò hoặc xem phim ngoài rạp. Câu hỏi đặt ra là liệu nhịn hắt hơi có gây hại cho sức khỏe?