hệ sao có 3 siêu trái đất

  • Hệ sao có 3 siêu Trái đất mới có gì đặc biệt? Hệ sao có 3 siêu Trái đất mới có gì đặc biệt?
    Một hệ sao kỳ thú bất ngờ tìm thấy trong không gian gây ngạc nhiên giới khoa học. Các hành tinh quay quanh quỹ đạo rất gần ngôi sao chủ với khoảng thời gian 1,2, 3,6 và 6,2 ngày, ở khoảng cách gần nhất với sao chủ.