hệ sinh thái tự nhiên

  • Hơn 800 sinh vật đang bị đe dọa Hơn 800 sinh vật đang bị đe dọa
    882 loài động thực vật đang bị đe dọa ở nhiều cấp độ và được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam, vì vậy giới quản lý và bảo tồn cho rằng cần thúc đẩy việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức mọi người bảo vệ các loài sinh vật.
  • Năm 2020, Việt Nam có 41 khu bảo tồn đa dạng sinh học Năm 2020, Việt Nam có 41 khu bảo tồn đa dạng sinh học
    Để bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài và nguồn gene quý hiếm, Việt Nam có kế hoạch đến năm 2020 sẽ thành lập 41 khu bảo tồn mới.