hệ thống nhận biết cảm xúc

  • Phát triển hệ thống nhận biết cảm xúc tài xế Phát triển hệ thống nhận biết cảm xúc tài xế
    Cảm xúc của tài xế có thể ảnh hưởng đến độ an toàn khi tham gia giao thông. Do đó, xe hơi sẽ sớm được trang bị hệ thống máy nhận dạng và đánh giá cảm xúc của tài xế nhằm tăng cường sự an toàn trên đường phố.