hệ thống nhận diện khuôn mặt

  • Hệ thống nhận diện khuôn mặt 1 tỉ USD Hệ thống nhận diện khuôn mặt 1 tỉ USD
    Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu khởi động hệ thống nhận diện khuôn mặt trên toàn quốc, vốn tiêu tốn 1 tỉ USD để thiết kế và phát triển. Công nghệ nhận diện khuôn mặt thường được sử dụng cho nhiều mục đích, nhưng phổ biến nhất vẫn là an ninh và hành pháp.