hệ thống vận chuyển mới

  • Hệ thống vận chuyển của tương lai Hệ thống vận chuyển của tương lai
    Elon Musk vừa công bố chi tiết về hệ thống mới chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể cho phép vận chuyển người lẫn xe cơ giới từ Los Angeles đến San Francisco (Mỹ) trong vòng 30 phút.