hố sâu bí ẩn

  • Hố sâu bí ẩn tại Mỹ Hố sâu bí ẩn tại Mỹ
    Nguồn gốc và sự biến mất đột ngột của chiếc hố không đáy nằm sâu trong những quả đồi ở phía đông bang Washington tại Mỹ là một bí mật trong suốt nhiều thập kỷ qua.