hổ hoang dã việt nam

  • Hổ hoang dã tại Việt Nam còn chưa đến 50 cá thể Hổ hoang dã tại Việt Nam còn chưa đến 50 cá thể
    Theo phó giáo sư - tiến sỹ Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, hổ hoang dã tại Việt Nam đã suy giảm nhanh chóng, từ hơn 100 cá thể cách đây khoảng 10 năm, nay chỉ còn chưa đến 50 cá thể.