hỗn hợp nhựa

  • Loại nhựa mới có khả năng tái tạo như con người Loại nhựa mới có khả năng tái tạo như con người
    Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại nhựa mới có thể tự động hồi phục khi bị xước, vò hoặc đơn giản là bị biến dạng.
  • Nhựa vá xương Nhựa vá xương
    Giáo sư Richard Oreffo của Đại học Southampton (Anh) và đồng sự cho hay hỗn hợp nhựa trên có cấu trúc tổ ong, cho phép các tế bào sống “bò vào”, trong khi các tế bào máu có thể xuyên qua nó.