hợp chất

  • Ma túy "nước biển" là gì? Ma túy "nước biển" là gì?
    "Nước biển" (GHB) là một trong những loại ma túy kích dục nguy hiểm, được nhiều kẻ hiếp dâm lợi dụng để khống chế nạn nhân.