hợp tác nhật bản - việt nam

  • Khánh thành trung tâm nghiên cứu đất hiếm tại Hà Nội Khánh thành trung tâm nghiên cứu đất hiếm tại Hà Nội
    Đất hiếm là tài nguyên chiến lược, không thể tái sinh. Rất nhiều công nghệ hiện đại không thể thực hiện nếu không có đất hiếm. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm ra đời với sự chuyển giao công nghệ của Nhật Bản đã đặt nền móng cho ngành có thế mạnh này của Việt Nam.