hang động dưới nước

  • Phát hiện hang động dưới nước lớn nhất hành tinh Phát hiện hang động dưới nước lớn nhất hành tinh
    Các nhà khảo cổ học tìm thấy hang động dưới nước lớn nhất nằm dưới vùng biển ngoài khơi bán đảo Yucatan phía đông nam Mexico, International Business Times hôm 17/1 đưa tin.
  • Phát hiện ba loài mới trong hang động New Zealand Phát hiện ba loài mới trong hang động New Zealand
    Viện nghiên cứu nước và khí quyển quốc gia New Zealand (NIWA) ngày 27/6 cho biết, các thợ lặn đã phát hiện ba loài động vật mới chưa từng được biết đến trong một cuộc thám hiểm tại một trong những hang động dưới nước sâu nhất thế giới ở New Zealand.