hang động indonesia

  • Nam nữ thời tiền sử làm việc độc lập Nam nữ thời tiền sử làm việc độc lập
    Cuộc phân tích những vết bàn tay in trên bức tường một hang động Indonesia cho thấy đàn ông và đàn bà đã không chung đụng phần việc của nhau trong quá trình lao động nghệ thuật.
  • 8 sự thật thú vị về hang động Sơn Đoòng 8 sự thật thú vị về hang động Sơn Đoòng
    Hang Sơn Đoòng thuộc quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, tọa lạc tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nước ta. Cho tới nay, đây luôn được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từng được phát hiện.