hang động mamet

  • Video: Thám hiểm lòng đất bằng khinh khí cầu Video: Thám hiểm lòng đất bằng khinh khí cầu
    Ivan Trifonov, đến từ Áo, trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến bay khám phá hang động Mamet của Croatia ở độ sâu 200m, bằng một khí cầu lớn có thiết kế đặc biệt.