hiện tượng quang học

  • Quầng mặt trời là gì? Quầng mặt trời là gì?
    Vầng sáng lớn bao quanh Mặt trời không phải là cầu vồng tròn. Nó đơn thuần là kết quả của một hiện tượng quang học phổ biến trong tự nhiên: khúc xạ ánh sáng.