hiện tượng quang học

  • Quầng mặt trời là gì? Quầng mặt trời là gì?
    Vầng sáng lớn bao quanh Mặt trời không phải là cầu vồng tròn. Nó đơn thuần là kết quả của một hiện tượng quang học phổ biến trong tự nhiên: khúc xạ ánh sáng.
  • Bí ẩn về các trận giao chiến trên trời Bí ẩn về các trận giao chiến trên trời
    Một trận tử chiến đã diễn ra gần 400 năm trước tại một điểm gần Ethin (Anh) khiến 5.000 binh lính bỏ mạng. Về sau, thỉnh thoảng dân chúng quanh vùng vẫn thấy hình ảnh hai đạo quân ma đánh nhau trên bầu trời.
  • Lý giải hiện tượng cầu vồng lửa Lý giải hiện tượng cầu vồng lửa
    Cầu vồng lửa xuất hiện trên nền trời với nhiều màu sắc nổi bật, nhưng chỉ được quan sát ở những khu vực nhất định.