hiện tượng siêu trăng

  • Tàu Titanic gặp nạn "do siêu trăng" Tàu Titanic gặp nạn "do siêu trăng"
    Những người từng xem phim Titanic đều biết chiếc tàu siêu sang khổng lồ chìm vào ngày 14/4/1912 do đâm trúng một tảng băng lớn cách đảo Newfoundland của Canada khoảng 640km. Nó chìm hẳn xuống đại dương vào sáng hôm sau, mang theo sinh mạng của 1.517 người, bao gồm thuyền trưởng Edward Smith.