hiệu ứng làm mát

  • Phân tử mới có thể hạ nhiệt Trái đất Phân tử mới có thể hạ nhiệt Trái đất
    Các nhà khoa học mới phát hiện được một phân tử trong bầu khí quyển của Trái đất có thể tạo ra hiệu ứng làm mát, đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết hiện tượng nóng lên toàn cầu.