hoá thạch hươu Paradicrocerus elegantulus

  • Sông Rhine già hơn ta tưởng Sông Rhine già hơn ta tưởng
    Các nhà nghiên cứu Đức nói rằng những bằng chứng hóa thạch cho thấy sông Rhine, một trong những con sông lớn của châu Âu, già hơn 5 triệu năm tuổi so với phán đoán ban đầu, theo hãng tin UPI.