hoạt động nông nghiệp

  • Trung Quốc: 50 năm, gần 1000 hồ biến mất Trung Quốc: 50 năm, gần 1000 hồ biến mất
    50 năm qua, gần 1.000 hồ nước ở Trung Quốc đã biến mất. Nguyên nhân chính do các hoạt động nông nghiệp theo phương thức công nghiệp sử dụng quá nhiều nước, gây ô nhiễm huỷ hoại các hệ sinh thái ở các hồ nước và đầm lầy.
  • Đo khí thải của bò để chống biến đối khí hậu Đo khí thải của bò để chống biến đối khí hậu
    Hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng góp khoảng 8% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Anh. Khí metan do bò và các loại gia súc khác thải ra chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng lượng khí thải từ hoạt động nông nghiệp.