iPSC

  • Tạo thận mini từ tế bào gốc Tạo thận mini từ tế bào gốc
    Theo tạp chí Nature Cell Biology, các nhà khoa học đã sử dụng tế bào phôi thận của chuột để dẫn dụ tế bào gốc người chuyển thành trạng thái mầm niệu - dạng cấu trúc ban đầu của thận người.
  • Tạo mầm răng từ... nước tiểu Tạo mầm răng từ... nước tiểu
    Sau thử nghiệm thành công bước đầu ở chuột, các nhà khoa học Trung Quốc tin rằng, các tế bào gốc thu được từ nước tiểu có thể giúp con người tái mọc những chiếc răng đã mất.