indi

  • Mẫu hình mới về nhà máy điện mặt trời Mẫu hình mới về nhà máy điện mặt trời
    Sử dụng năng lượng mặt trời thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống là một chiến lược lớn và lâu dài, có ý nghĩa về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và phát triển đất nước.
  • Tìm ra phương pháp tiêu diệt tế bào ung thư bằng kim loại lỏng Tìm ra phương pháp tiêu diệt tế bào ung thư bằng kim loại lỏng
    Tiến sỹ Yue Lu, thành viên của đội nghiên cứu, cho biết quá trình điều trị như vậy sẽ kéo dài trong vào ngày và các phối tử kim loại có thể được hấp thụ mà không để lại độc tố hoặc được đưa ra khỏi cơ thể theo những cách thông thường.