james cameroon

  • Nơi sâu nhất trái đất lộ diện Nơi sâu nhất trái đất lộ diện
    James Cameron, một trong những người nổi tiếng nhất ở kinh đô điện ảnh Hollywood, vừa hoàn thành chuyến thám hiểm tại nơi sâu nhất trên hành tinh, sâu 11km.