kéo đa năng

  • Erovr: Chiếc xe đẩy có khả năng "biến hình" Erovr: Chiếc xe đẩy có khả năng "biến hình"
    Erovr có thể từ một bộ công cụ thu gọn bốn bánh trở thành một chiếc xe kéo hàng dạng đứng, dạng ngang, xe kéo, xe chứa hành lý, xe kéo ngang,...và có tổng cộng là 10 dạng xe khác nhau.