kính dịch tự động

  • Kính mắt có khả năng dịch tự động Kính mắt có khả năng dịch tự động
    Sản phẩm của NTT Docomo giúp giải quyết một trong những khó khăn rất lớn của du khách nước ngoài khi đến Nhật Bản, đó là đọc thực đơn bằng tiếng Nhật trong các nhà hàng.